Profil

Yayasan Tahfiz An-Nisaa (572748-P)

Pengenalan

Yayasan Tahfiz An – Nisaa (YTAN) telah di perbadankan pada 04.03.2002 sebagai sebuah Syarikat Berhad Menurut Jaminan berperanan menganjur kebajikan (khairat) dalam bidang pendidikan islam dan tahfiz Al Quran. YTAN menumpu kepada pembangunan Maahad TahfiZ Az Zahrah (MTAZ) pada awalnya disamping berkolaborasi dan membantu perkembangan Institusi Tahfiz di Malaysia . YTAN kini menaungi lebih dari 20 Institusi Tahfiz melalui program menjana dana , perundingan dan khidmat nasihat pendidikan, pembagunan teknologi IR4.0 dan IOT dengan cara mengadakan perkongsian pintar untuk membantu perkembangan Institusi Tahfiz tersebut seiring dengan tuntutan yang disarankan oleh pihak Kerajaan.

YTAN juga membantu pembiayaan yuran golongan asnaf yang layak dibiayai pengajian mereka di Institusi Tahfiz. YTAN kini sedang giat memperkenalkan dan membuka peluang kepada pelajar Tahfiz khususnya dan masyarakat amnya untuk meneroka bidang kemahiran (TVET) dan menyokong pemerkasaan ekonomi dan pembangunan modal insan melalui projek keusahawanan, pendidikan digital, kelestarian alam / inisiatif hijau, projek kemasyarakatan dan bantuan kemanuasian.

Misi

Melaksanakan aktiviti dan program untuk meningkatkan potensi kemenjadian Institusi Tahfiz seiring dengan kehendak serta dasar Pendidikan Tahfiz Negara.

Visi

Ke arah melahirkan generasi Tahfiz Rabbani yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan berdaya saing dalam bidang agama dan profesional

Jemaah Pengurusan

Pengerusi, Ahli Lembaga Pengurusan (ALP) – Karim Taib

Pengarah Eksekutif – Jasmin Baba

Pengarah Pembangunan / Pakar Bidang Al Quran – Ust Ashri Lateh Al Hafiz

Pengarah Program / Pakar Bidang Al Quran – Ust Ummar Abd Aziz Al Hafiz

ALP, Penasihat – Dr Faridah Maarof

Konsultan TVET – Sairipah Rodziah

Pegawai Kewangan – Norashikin Che SaadCarta