Infaq

 

Nama Projek: Membina Air Telaga

Lokasi:  Madrasah Al Jamia Tul Arabia Darul Uloom Farooqia Usman Park, Rahim Yar Khan Pakistan 

Kos Projek: RM5,000

Tarikh Mula: Mei 2021

Tarikh Siap: Jun 2021

Hubungi: +92 311 0074633 (Ustaz Arbaz)