Projek Ternakan Kambing

0.20%

MAAHAD TAHFIZ TARBIAH AL-UMMAH

Rancangan sedang dilaksanakan  untuk projek menternak Kambing bagi membantu mengembangkan produk ternakan dalam menjana pendapatan. Dengan itu sumbangan dana bagi projek ini adalah diperlukan