Projek Ecolife Agrofarm Pusat Tahfiz

0.00%

Projek ini akan menghasilkan makanan yang cukup kepada pusat-pusat Tahfiz dengan menggunakan Kaedah Ladang Agro Eko Hayat Permaklultur & Aquaponik. Yayasan pada Fasa 1 akan membangunkan 10 pusat tahfiz bagi projek Ladang Agro Eko Hayat. Ia akan melibatkan 5 Penyelia dan 10 Pelajar Tahfiz. Latihan bimbingan dan pembangunan Ladang Agro Eko Hayat melibatkan keluasan 20’ x 26’. Ladang tersebut akan ditanam dengan 5 jenis sayuran dan 2 jenis ternakan ikan. Jumlah kewangan yang diperlukan adalah sebanyak RM500,000.00 seperti pecahan dibawah:

  1. Latihan Modul 301 Ecolife Agrofarm – 15 peserta x 10 pusat tahfiz x RM1,000.00 = RM150,000.00
  2. Kos Pembangunan, Kos Bahan dan Kos Tenaga (10 pusat tahfiz) – RM350,000.00